Polityka prywatności

1. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych dotyczacych innych organizacji lub osób prywatnych. Sa one przechowywane tylko w naszej firmie.

2. Zachowujemy wszystkie informacje które przekazuje nam klient w tajemnicy.

3. Dostęp do informacji osobistych i biznesowych otrzymuja tylko wlasciciele firmy oraz pracownicy tylko do wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

4. Żadne osobiste informacje nie zostaną udostępnione osobom trzecim, chyba że w wyjątkowych okolicznościach będziemy musieli to uczynić z mocy prawa.

5. Poprzez skorzystanie z jakiejkolwiek formy w naszej witrynie internetowej, użytkownik domyślnie zgadza się na przestrzeganie naszej polityki prywatności i prawnego zrzeczenia się odpowiedzialności.

6. Korzystając z jakiejkolwiek formy na naszej stronie zgadzasz się na dodanie swojego adresu e-mailowego do naszej listy mailingowej.

7. Możesz otrzymywać od nas regularne przesyłki z informacjami o usługach lub wiadomościach. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich przesyłek, skontaktuj się z nami. Wszystkie wysłane e-maile umożliwiają anulowanie subskrypcji.

8. Chociaż podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych, którzy użytkownicy mogą wprowadzać za pośrednictwem niniejszej witryny, nie możemy ponosić odpowiedzialności i wykluczyć wszelką odpowiedzialność za utratę lub niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych, które są przechwycone lub w inny sposób uzyskiwane przez osoby nieupoważnione.

9. Stosujemy się do ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. I jej wymogów.

10. Masz prawo poprosić nas o kopię Twoich danych osobowych i mieć prawo do zmiany lub usunięcia danych.

 

Google Analytics

Nasza strona wykorzystuje Google Analytics, aby wygenerować bardziej zaawansowanych użytkowników i raporty dotyczące wyszukiwania danych. Podobnie jak w przypadku naszych dzienników opartych na serwerze, Google Analytics zbiera anonimowe informacje, których nie można używać do identyfikowania użytkowników witryny.

 

Zmiany w tej polityce

Zamieszczamy wszelkie zmiany w polityce w naszej witrynie. Zmiany te będą miały zastosowanie do każdego przyszłego wykorzystania naszej witryny.